Stopka redakcyjna & ochrona danych

Odpowiedzialny za treść
FAIRLOX EXPO- & EVENTLOGISTICS SP. Z O.O.
TWARDA 44
00-831 WARSZAWA

Tel. +48(0) 22 212 82 01
Fax. +48(0) 22 212 82 03

info@fairlox.pl

Upoważnieni dyrektorzy zarządzający: Dominik Trepiak, Mirsad Eganovic

Konto bankowe: Raiffeisen Polbank

Płatność w PLN = IBAN PL17175000090000000040941355 / BIC/SWIFT Code RCBWPLPW
Płatność w EUR = IBAN PL92175000090000000040941363 / BIC/SWIFT Code RCBWPLPW
BIC/SWIFT Code RCBWPLPW

NIP 5272877369 / REGON 382149513

Pracujemy tylko w oparciu o konwencje (CMR) i naszych dodatkowych warunkach Expo Logistics. Ten dokument możesz pobrać z naszej strony internetowej www.fairlox.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Fairlox FAIRLOX EXPO- & EVENTLOGISTICS SP. Z O.O. ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność treści, dokładność, aktualność, wiarygodność i kompletność udostępnianych informacji.

Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze wobec FAIRLOX EXPO- & EVENTLOGISTICS SP. Z O.O z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych powstałych przez dostęp do opublikowanych informacji lub ich wykorzystanie bądź niewykorzystanie, przez niewłaściwe wykorzystanie połączenia lub przez usterki techniczne.

Wszystkie oferty są niewiążące. FAIRLOX EXPO- & EVENTLOGISTICS SP. Z O.O wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedzenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Odpowiedzialność za linki

Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich znajdują się poza zakresem naszej odpowiedzialności. Odrzucamy wszelką odpowiedzialność za takie strony internetowe. Dostęp oraz korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika lub użytkowniczki.

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, grafik, zdjęć i innych plików znajdujących się na stronie internetowej należą wyłącznie do firmy FAIRLOX EXPO- & EVENTLOGISTICS SP. Z O.O lub do specjalnie wymienionych właścicieli praw. W celu powielania jakichkolwiek elementów należy z góry uzyskać pisemną zgodę właścicieli praw autorskich.

Ochrona danych

Na podstawie artykułu 13 Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej i przepisów federacji dotyczących prawa ochrony danych (ustawa o ochronie danych, niem. Datenschutzgesetz, w skrócie DSG) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności oraz do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem jej danych osobowych. Przestrzegamy tych przepisów. Dane osobowe są traktowane ściśle poufnie i nie są sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim.

W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami usług hostingowych staramy się jak najbardziej chronić bazy danych przed dostępem osób obcych, utratą, nadużywaniem lub fałszerstwem.

Po wejściu na nasze strony internetowe w plikach dziennika zapisywane są następujące dane: adres IP, data, godzina, żądanie przeglądarki i ogólne przekazane informacje o systemie operacyjnym lub przeglądarce. Dane te stanowią podstawę do statystycznych, anonimowych ocen, na podstawie których możemy zidentyfikować trendy, w oparciu o które możemy odpowiednio ulepszyć nasze oferty.

Oświadczenie o ochronie danych przy korzystaniu z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, tj. usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat Państwa korzystania z tej strony internetowej będą z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Google uprzednio skraca Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w celu oceny Państwa korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronach internetowych dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możecie Państwo uniemożliwić instalację cookies wybierając odpowiednie ustawienie w Państwa przeglądarce; jednakże wskazujemy na to, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.